SLOPETABELLER Herrar

Björnen - Hermelinen Björnen - Renen Hermelinen - Renen
         

SLOPETABELLER Damer

 
Björnen - Hermelinen Björnen - Renen Renen - Hermelinen      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startsida Golf

   

Scorekort Luleå Golfklubb 2009

ÄNTLIGEN !

År 2009 har vi äntligen scorekort där varje bandel har index 1 till 9. 
(Redan 2005 beslutade årsmötet, på min motion, att införa detta. Vilket styrelsen totalt ignorerade år 2006, år 2007, år 2008).
Detta innebär att den bandel man startar på (de nio första hålen), inte har udda index, utan kan ha både udda och jämna tal.

Index för poängberäkning vid 18 håls-spel, på 9 hålsbana .
Man kan göra en tabell med udda index på första 9 hålen
och jämna index på andra 9 hålen, enligt vidstående.                         >>>>>>            >>>>>>>

 

HÅL 1 -9                                                     INDEX 1 - 18
Hål Par Index   (udda)
1 4 9 (9+9)-1= 17
2 3 4 (4+4)-1 7
3 4 2 (2+2)-1 3
4 4 7 (7+7)-1 13
5 5 1 (1+1)-1 1
6 3 6 (6+6)-1 11
7 4 8 (8+8)-1 15
8 5 5 (5+5)-1 9
9 4 3 (3+3)-1 5
         
HÅL 10 - 18      
Hål Par Index   (jämna)
1(10) 4 9 9+9 18
2(11) 3 4 4+4 8
3(12) 4 2 2+2 4
4(13) 4 7 7+7 14
5(14) 5 1 1+1 2
6(15) 3 6 6+6 12
7(16) 5 8 8+8 16
8(17) 4 5 5+5 10
9(18) 4 3 3+3 6
Renen Hål-
Hål Par index
1 4 9
2 3 4
3 4 2
4 4 7
5 5 1
6 3 6
7 4 8
8 5 5
9 4 3
   
(1)10 9 9
11 4 4
12 2 2
13 7 7
14 1 1
15 6 6
16 8 8
17 5 5
18 3 3

 

 

 

Men man behöver inte veta index över 18 hål

Exempel:

Vid hcp –25 får man dubbla slag på de 7 hål som har lägsta index !


Av dessa 7 slag läggs
4 på första slingans hål, med index:1,2,3,4 och resterande 3 slag

på andra slingans hål med index:1,2,3.

 

Vid hcp -7 slag läggs följaktligen slagen: 
4 på första slingans hål, med index:1,2,3,4 
och resterande
3
slag på andra slingans hål med index:1,2,3.

     
Uppåt  

Tillbaka