PLANERADE ÅTGÄRDER PÅ BANAN 2007

 

 

En epok går i graven!

Poppeln som är en bra bit över 100 år har spelat ut sin roll och kommer att fällas efter golfsäsongen. Anledningen är säkerhetsrisk. Tunga grenar har knäckts och ramlat ner.

 

Åtgärder Renen hösten 2007

2:an Teebevattning - Högra bunkern igensätts
3:an Justering röd tee
5:an Vit tee breddas
7:an Teebevattning (kräver tillstånd av markägare)
8:an Teebevattning + ombyggnad fairway (v 31)
        provisorisk fairway anläggs parallellt till vänster
9:an Teebevattning

 

Åtgärder Björnen hösten 2007

3:an Teebevattning
4:an Justering gul tee
6:an Justering röd tee
7:an Dränering fairway
8:an Renovering av fairway (v 31)
9:an Spelbart "rallardike" grävs

 

Åtgärder Hermelinen hösten 2007

5:an Höjning av vattennivån (kräver tillstånd-ej klart)