REGELSIDAN med exempel från Luleå Golfklubb

 

OBS !

Regler före 2019


 

 

Renen hål 5 - ett ovanligt sidovatten !
Om man vid utslaget går i bäcken (golfströmmen) hamnar man i sidovattenhinder (röd).

Det rimligaste på ett hål som detta, med ett vatten tvärs fairway,  är att det markeras som vattenhinder (gul) markering.

Men ....
Hålets layout och bäckens vindlingar gör att, om det vore ett vattenhinder skulle droppmöjligheterna i flagglinjen hamna på andra sidan bäcken och i den ruff som finns där. Helt omöjligt ur rättvisesynpunkt. Dessutom svårt att hitta flagglinjen !
Därför har den rimligaste lösningen blivit att markera hindret som sidovattenhinder.

Dock .....
I sidovattenhinder får man droppa på båda sidorna av hindret, vilket gör att man kan gå över bäcken och droppa på andra sidan, dock ej närmare hål.

     

 

 

 


Våra runda platta "tallriksmarkeringar" för vattenhinder är tillverkade oflyttbara föremål och ligger i vattenhindret.
Bollen skall/får spelas som den ligger, dock
om den ligger i hindret (bollen tv) får du inte grunda klubban........
om den däremot ligger utanför hindret (bollen th) är det tillåtet att  grunda klubban.

Risken är dock stor att "tallriksmarkeringen" följer med i svingen.
Vad som gäller då vet jag inte !

 

 

   
Hermelinen hål 9

Färre hinder på Hermelinen !

Sidovattenhinder är borttagna. Tidigare gulmärkta vattenhinder är numera avrinningsytor.
Som exempel är (diket till höger - rött-) på Hermelinen hål 9 är inte längre ett vattenhinder. Detta innebär att om bollen ligger i diket får Du grunda klubban, ta bort lösa naturföremål, stenar, löv, kvistar.
De gånger det är vatten i diket (tillfälligt vatten) får du lättnad dvs -droppa bollen utan plikt - men droppningen måste naturligtvis göras enligt gällande regler. Läs och lär nedan.
Viktigt att komma ihåg:
 "Närmaste punkten för lättnad är inte samma sak som bästa punkten för lättnad"

Det finns ingenting i regelverket som heter "närmaste vägen ut". Det heter "Närmaste punkt för lättnad"
(vilket INTE är BÄSTA punkt för lättnad)
.
Det är bollens läge det handlar om. När du har bestämt närmaste punkt för lättnad vilket också är vad man kallar för bollpunkten, så markerar man den punkten och droppar inom en klubblängd från denna, sedan får bollen rulla max två klubblängder.
Bollpunkten är enligt figurerna inte densamma för vänster som för högerspelare.

 

.
 

 

 

 

De gånger det är vatten i diket får man alltså fri dropp enligt reglerna.

Bilden till vänster visar några exempel för höger respektive vänsterspelare.

     
.

 

Hermelinen hål 3

Vid utslaget på 3.an hamnar man ibland på vägen vid buskaget till höger.
Då gäller fri dropp - men var ?

"Närmaste punkten för lättnad är inte samma sak som bästa punkten för lättnad"

Välj närmaste punkten för lättnad = bollpunkten

Figurerna visar ett exempel med bollen på vägen.
Övre figuren visar var vänsterspelaren måste droppa!

 

 


Den undre figuren en högerspelares alternativ.
Bollpunkt 1 hamnar bakom dungen, medan bollpunkt 2 ger bättre spelvinkel.
Två alternativ som med någon decimeter kan ge spelaren en favör


 

.

                                   


Känner Du igen vägen (tv) parallellt med fairway Renen 3 ?
Bollen ligger på vägen ibland !  Fri dropp !   MEN!   Var och hur ?

Du söker upp en bollpunkt närmaste vägen ut - där du vill/kan droppa - men du får då inte stå på vägen.
Du måste uppsöka "fullständig lättnad" vilket betyder att det inte bara är bollen som skall ges lättnad - även din stans skall ges denna lättnad.
Hela Du och din boll skall alltså ha "grönt" under fötterna.
 

Visste Du att alla våra broar/övergångar INTE ligger i vattenhindret
enligt våra Lokala regler. Detta innebär att om din boll ligger på en bro/övergång får du fri dropp enligt ovanstående.

 
.

 

Regelfråga

Du får förklara en boll ospelbar var som helst på banan utom i ett vatten-  eller sidovattenhinder.
I en bunker, som också är ett hinder, får du förklara bollen ospelbar (men du måste alternativt
1) droppa i hindret/bunkern  2) spela om bollen)
Exempel
Se figuren tv Björnen hål 5. Bollen har hamnat i sidovattenhindret (man hittar bollen just innan gränsen ut ur hindret).
Pilen visar var bollen senast skar sidovattnets gräns.

Vad gäller sidovatten (röd markering) finns tre alternativ
1) spela om bollen
2) droppa i flagglinjen, från den plats där bollen senast skar hindrets gräns
3) droppa två klubblängder, från den plats där bollen senast skar
    hindrets gräns, dock ej närmare hål

Vilket av dessa tre alternativ gäller inte för vattenhinder (gul markering) ?

 

 

     
Avståndsmarkeringar  gul/svarta och röda pinnar.


Vad gör Stefan Thörnlund (tv) när markeringen stör hans swing ?
Definitioner i Regelboken:
 "ett hindrande föremål är ett flyttbart hindrande föremål om det kan flyttas utan orimlig ansträngning, utan att otillbörligt fördröja spelet och utan att orsaka skada osv."

Generellt får alltså avståndsmarkeringar i form av pinnar lyftas om inte lokala regler säger annat.

Lokala regler i Luleå GK säger att pinnarna är oflyttbara hindrande föremål. Du får därför droppa utan plikt om pinnarna hindrar fin sving.
På en annan bana kanske inte detta gäller !


Vid provsving på green (eller fairway) råkar jag träffa bollen så att den rör sig en bit.

Åtgärd:
Jag får ett slags plikt och skall återplacera bollen !


Jag slår ett bunkerslag och i framsvingen träffar jag bollen i luften ytterligare en gång.
Åtgärd:
Jag får ett slags plikt och dubbelslagen
i bunkern räknas som ETT slag, inalles två slag.

 

29-3 Slagspel
Om man i foursometävling spelar i fel ordning, gäller följande
:

Laget får 2 slags plikt och skall rätta till sitt misstag genom att spela om bollen i rätt ordning och på rätt plats..
Om laget slår ut från nästa tee utan att först ha rättat misstaget, blir laget diskvalificerat.

 

Regelfråga i Svensk Golf nr 11 2006 - Men svaret är ofullständigt !

Fråga.
En eller två?

Vad händer om båda spelarna i greensome slår sina utslag från tee i samma vattenhinder? (Alt.1) Ska båda två slå en ny boll med ett slags plikt och sedan välja vilken boll de vill fortsätta att spela med eller skall bara en spelare slå en ny boll?
Vad händer om båda spelarna slår out of bounds? (Alt.2) Eftersom det inte finns någon sk referensboll skall väl båda spelarna slå en ny boll och sedan välja?
Jag har letat i Regelboken men hittar ingenting om Greensome.

Svar av förbundsdomare Jan Ohlin:
Förklaringen till att du inte hittar något om greensome i Regelboken beror på att det inte är någon officiell spelform. I Spel -och Tävlingshandboken (sid 92-93) står dock att båda spelarna skall slå ut på varje tee och därefter välja vilken av de utslagna bollarna de vill fortsätta med. 
I ditt exempel betyder det att om både A och B slår ner i ett vattenhinder framför tee så måste de välja vilken boll de vill spela på innan de fortsätter. Om de väljer A:s boll ska B slå nästa slag (från det tee där A slog) med ett slags plikt enligt regel 26-1 (vattenhinder).

De får inte slå var sin boll och sedan välja. Om båda spelarna slår out of bounds gäller samma sak.
Slår man out of bounds gäller svaret !

Däremot har förbundsdomaren har glömt att det finns ytterligare ett (vanligtvis bättre) alternativ om båda slår i vattenhindret. Dvs att droppa framme vid vattenhindret. Om man väljer spelare A:s skärningspunkt blir det spelare B som slår nästa slag.

 

   

Figuren visar greenområdet hål 8, Renen, 
Luleå Golfklubb.

Underlig text i Regelboken:

26:1 Lättnad för boll i vattenhinder

a. ....

b. Droppa en boll bakom vattenhindret och därvid hålla den punkt där den ursprungliga bollen sist skar hindrets gräns direkt mellan hålet och den plats där bollen droppas - dvs på "flagglinjen" - utan någon gräns för hur långt bakom vattenhindret bollen får droppas,

Även om det är riktigt att man vanligtvis måste droppa bakom vattenhindret, så befäster regeltexten den gamla "skrönan"  att man vid lättnad för boll i vattenhinder alltid skall ha  vattenhindret mellan bollen och hålet. Reglerna omfattar ju alla möjligheter och exemplet tv visar att texten "bakom vattenhindret"  är felaktig och helt onödig.
Det är på flagglinjen man droppar bollen inte bakom vattenhindret.


Hermelinen hål 5               /I alla tre fallen står man på sidan av hindret, inte bakom -                     Björnen hål 7

 

 

 

 

 


Våra runda platta "tallriksmarkeringar" för vattenhinder är tillverkade oflyttbara föremål och ligger
 i vattenhindret.
Bollen skall/får spelas som den ligger, dock
om den ligger i hindret (bollen tv) får du inte grunda klubban........
om den däremot ligger utanför hindret (bollen th) är det tillåtet att  grunda klubban.

Risken är dock stor att "tallriksmarkeringen" följer med i svingen.
Vad som gäller då vet jag inte !

Den gula markeringen är numera ersatt med röd markering, enligt figuren, alltså sidovattenhinder, vilket gör det lättare att droppa.

Hur droppar du enligt de två alternativen ???

 

 

(Tidigare gällde detta!
På Renen hål 4 finns ett dike till höger om allfartsvägen.
Lite märkligt är det att detta dike är markerat som vattenhinder.
Men detta innebär att, om du inte vill spela om bollen, måste du droppa i "flagglinjen" alltså på skogssidan av diket.)

 

   

 

Min E-mail adress:

    jerry.grahn(at)jerryg.se
Tillbaka                                  Startsida