Så här beräknas ny exakt handicap

Lathund

Hcp-grupp Exakt hcp Buffert-zon 18 hål Buffert-zon 9 hål Höjning Sänkning över 36 p
1  -- 4,4 35 - 36   0,1 - 0,1
2  4,5  - 11,4 34 - 36 35 - 36 0,1 - 0,2
3 11,5  - 18,4 33 - 36 35 - 36 0,1 0,3
4 18,5  - 26,4 32 - 36 34 - 36 0,1 0,4
5 26,5 - 36,0 31 - 36 33 - 36 0,1 0,5
6 37 - 54 0 0 0 1.0
Hcp Poäng > 30 31 32 33 34 35 36 Sänkning 38 39 40 41 42 43
grupp Exakt hcp 
1  0 - 4,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7
2 4,5 - 11,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1 -1,2 -1,4
3 11,5 - 18,4 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 -0,3 -0,6 -0,9 -1,2 -1,5 -1,8 -2,1
4 18,5 - 26,4 0,1 0,1 0 0 0 0 0 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -2 -2,4 -2,8
5 26,5 - 36,0 0,1 0 0 0 0 0 0 -0,5 -1 -1,5 -2 -2,5 -3 -3,5
                               
6 37 - 54               -1            
-

Tröskeleffekten, dvs spelaren passerar gränsen mellan hcp grupper ! (tabellens resultat blir fel)

Hcp
grupp
Exakt
hcp
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1 - 4,4 +0,1 +0,1 +0,1 +0,1

+0,1

0,0 0,0 0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7
2 4,5-11,4 +0,1 +0,1 +0,1 +0,1 0,0 0,0 0,0

0,1

-0,4 -0,6 -0,8 -1,0 -1,2 -1,4
3 11,5-18,4 +0,1 +0,1 +0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,6 -0,9 -1,2 -1,5 -1,8 -2,1
4

18,5-26,4

+0,1

+0,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -2,0

-2,4

-2,8
5 26,5-36,0 +0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5 -3,0 -3,5

En spelare i grupp 4, med hcp 19,3 spelar på 42 poäng, 6 slag under sitt handicap. Enligt tabellen blir då sänkningen 2,4 slag. Men sänkningen blir endast 2,1 slag.

Man måste räkna med två olika värden (sänkningsfaktorer= gröna).
I detta fall först 0,4.

Det krävs 3 slag för att komma ner till grupp 3: 3 x 0,4 = 1,2   ger 19,3 - 1,2 = 18,1

Återstår 3 slag med den nya faktorn 0,3: 3 x 0,3 = 0,9  ger 18,1 - 0,9 = 17,2

Beräkningen av antalet erhållna slag kommer från en formel som inte är så lätt att härleda, men så här ser den ut:

Antal slag - Spelhcp =

 Slopevärdet /113 * exakt hcp +/- scratchvärde

Exempel  Herrar Hermelinen-Renen 2018
Slopevärden:
Vit tee Gul Blå Röd

135

130

124

123


Scratchvärden:

0,4

-2

-4,4

-6

Konstanten 113 kommer från den amerikanska beräkningen och var en gång där ett genomsnittsvärde för banvärderingen. När europeerna tog över systemet behöll man konstanten trots att den var fel.

Exempel:
(vit-gul-blå-röd tee för spelare med exakt hcp = 16,5) 
Antal slag = 135/113 * 16,5  +0,4  = 20,11 =  20 slag

Antal slag =  130/113 * 16,5  -2    = 16,98  = 17 slag

Antal slag =  124/113 * 16,5 - 4,4 = 13,70  = 14 slag

Antal slag =  123/113 * 16,5 - 6    = 11,96  = 12 slag

*

 

Startsida Golf       Uppåt