VARFÖR HCP REDUCERING ???

    STATISTIK visar:

    STATISTIK visar:

Waldorf slaget ! 2007
Inför den populära tävlingen tävlingen Waldorfslaget kan jag konstatera att en
hcp reducering på 20 % har använts. Statistiken från tävlingen visar att reducering
inte är befogad:

I den övre halvan av resultatlistan har placeringarna 1-39  
medelhcp 12,6.
I den undre halvan placeringarna 40-78 är medelhcp 17,7.

Om man delar upp resultatlistan i tre delar har 
placeringarna 1-26 medelhcp 11,1.
Placeringarna 27-52 har medelhcp 16,4
Placeringarna 53-78 har medelhcp 17,8

MediaCupen i Luleå2008
bästbolltävling utan hcpreducering !!!!!!!!!!!!!!!

För lag, med placering,   1 - 10 var medel spel hcp 19
För lag, med placering, 11 - 20 var medel spel hcp 20
För lag, med placering,  21 - 30 var medel spel hcp 15
För lag, med placering,  31 - 40 var medel spel hcp 18
För lag, med placering,  41 - 50 var medel spel hcp 20
För lag, med placering,  51 - 60 var medel spel hcp 18
För lag, med placering,  61 - 70 var medel spel hcp 22
För lag, med placering,  71 - 79 var medel spel hcp 23
------------------------------------------------------------------------------
För de fyrtio främsta lagen var medel spel hcp 18
För de trettionio sämsta lagen var medel spel hcp 23

      STATISTIK visar:

      STATISTIK visar:

     Skellefteå  2008

I Kuriren Open, 2007
4 boll bästboll, med 25% reducering, hade  den övre hälften (placering 1-39) av lagen en medelhcp på 11,9.
För den nedre hälften (placering 40-78) var medelhcp 15,4.

I Piteå anordnade Piteå Tidningen en partävling, slagtävling, vilket innebär att någon i bollen måste håla ut. Ingen hcp reducering. 66 lag deltog. 
Av de 33 först placerade (halva fältet) var medelhcp 14,9
De sist placerade 33 lagen hade medelhcp 19,8
De tio första (1-10) lagens medelhcp var 15,1.
De tio sista lagens medelhcp var 26,0.

Fyrboll/bästboll, poängbogey, 10% reducering
Lagets
Placering medelhcp  Större grupper
1-10 12
11-20 11

12

21-30 16
31-40 12

14

41-50 13

13

51-60 14

14

61-70 17
71-80 16

16

81-90 18
91-100 22

20

17

Statistiken talar sitt tydliga språk !
Handicapreducering har inget berättigande
Med utgångspunkt från nedanstående frågar jag mig varifrån detta med hcp reducering kommer ?

I Svenska Golfförbundets tävlingsbestämmelser vill jag citera följande text:
10.3.2 Parspel
10.3.2.1 Foursome
I foursome får sidan en reducerad spelhandicap lika med spelarnas genomsnittliga spelhandicap.


Slopeutredningen  ger ytterligare ett skäl till varför man INTE skall använda sig av hcp reduceringar. 
Man presenterar där ett förslag till riktlinjer för hcp kommitteer vid årliga revisioner. 

Det bygger på ett statistiskt antagande att olika hcp grupper har olika förväntade genomsnittliga poängbogeyresultat i enlighet med vidstående tabell.  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Precis som de flesta golfare redan vet ! 
 

Hcp  
-2,4 34 poäng
2,5-5,4 33 poäng
5,5-9,4 32 poäng
9,5-13,4 31 poäng
13,5-18,4 30 poäng
18,5-26,4 29 poäng
26,5-36,0 28 poäng