Ordförandekris även 1977

Den 3 december 1977 kallade Luleå Golfklubb till Årsmöte i Luleå Stadshotell. Henrik Lindström hade varit ordförande i 18 år och en del yngre medlemmar tyckte väl att det behövdes förnyelse i klubben och därmed en ny ordförande. Helt klart var det en liten kupp man förberedde. Som ny medlem blev jag själv kallad av gruppen medlemmar som stod bakom ”kuppen”.
Tyvärr visade det sig att mötet inte blivit behörigen utlyst eftersom inte alla medlemmar erhållit kallelsen till mötet. Några val kunde därmed inte verkställas.

Ett nytt årsmöte utlystes till den 28 januari 1978. I kallelsen fanns ett brev från Henrik Lindström med synpunkter på ekonomi och övrig verksamhet.
Han skriver bland annat:

Svårigheterna beror väsentligen av att klubben har för få medlemmar. Styrelsen räknade med att expansionen i Luleå skulle tillföra många nya golfare. Så blev det inte.
Den angelägnaste uppgiften är att tillföra klubben dessa medlemmar.
Där kan varje medlem göra en insats och jag hoppas att var och en arbetar för att göra det. Vi kanske bör införa premier för medlemsvärvning?

Det finns uppgifter om att några av klubbens medlemmar vill ha en annan ordförande. Inför det inställda årsmötet förbereddes en aktion för att ersätta honom. Den nuvarande ordföranden har ställt sin plats till förfogande i många år och han har ingenting emot att någon annan tar hand om det uppdraget. Det behövs inga säraktioner.
---------
Erfarenheten visar att ivriga och kritiska personer icke alltid har den uthållighet och de
t tålamod som behövs för att sköta förtroendeuppdrag.

Det var med andra ord ”en storm i ett vattenglas” och helt onödigt att ”kuppa”. Till ny ordförande efter Henrik Lindström valdes Staffan Stenudd.

Medlemsmatrikel från 1977