Nya HCP systemet - Världshandicap WHS

april 2017 släpptes nyheten att golfen får en gemensam världshandicap, WHS, år 2020. Nu kommer de första detaljerna kring hur systemet ska fungera. Den största skillnaden är att spelarens handicap baseras på snittet av de åtta bästa av de tjugo senast registrerade handicapronderna.
 

*  Ett handicapsystem som gäller i hela världen är fantastiskt bra för spelet och speciellt för den resande golfaren. Grunden att världshandicapsystemet bygger på snittscorer kommer från det amerikanska systemet, men de flesta detaljer har man lärt från Europa, säger Birgitta Ljung.
*  Golfspelaren behöver bara ta reda på sin spelhandicap, spela och registrera scoren efter ronden i datasystemet Min Golf där sedan aktuell handicap visas.
*  Eftersom världshandicapsystemet bygger på snittscorer är det viktigt att golfaren under 2018 och 2019 registrerar så många handicapronder som möjligt, både bra och dåliga. Ju bättre underlag, desto mer riktig handicap får spelaren 2020, säger Claes Grönberg, regelansvarig på Svenska Golfförbundet.

”Det är viktigt att golfaren under 2018 och 2019 registrerar så många handicapronder som möjligt.”

**  Snittet av de åtta bästa handicapronderna av de tjugo senaste blir
      spelarens handicap.
**  För att en formsvacka inte ska kunna höja en spelares handicap alltför
      mycket på kort tid finns ett tak, en maximal höjning under en tolv-
      månadersperiod.
**  Slagspel och poängbogey är spelformer som gäller för handicapronder.
      Här kan dock länderna göra egna utvidgningar och godkänna någon
       ytterligare spelform.

Hur kommer den nya handicapen att räknas ut

**  Spelarens handicap blir ett snitt av de åtta bästa av de tjugo senaste registrerade handicapgrundande rundorna. För att en formsvacka inte ska kunna höja en spelares handicap alltför mycket på kort tid kommer det att finnas ett tak, en maximal höjning under en 12-månadersperiod.

**  Det enda golfspelaren behöver göra är att ta reda på sin spelhandicap för den aktuella banan, spela ronden och registrera scoren efteråt. Resten sköter datorn och spelarens aktuella handicap syns i datasystemet Min Golf, precis som det fungerar idag.

**  Systemet kommer också räkna ut ett CBA, en svårighetskorrigering, för både tävlingsronder och sällskapsronder.